Skriv ut mail Tilbakemelding Hjem Login

Omfattende oversikt produkter og tjenester:

PDFKlik her

 

 

 

 

 

 

 

Risikoanalyser

Risikoanalyse er et verktøy som hjelper til å identifisere "høy risiko" elementer innenfor et prosjekt og installasjon. Dette kan være et enkelt element med store konsekvenser under prosjektgjennomføring eller produksjonsfase. Den bidrar også til å øke bevisstheten om hva man skal fokusere på i prosjektet relatert til hver enkelt person. På denne måten er det mulig å bruke kunnskapen i en tilpasset kvalitet inspeksjonsplan. Dette bidrar til å få et prosjekt med null ulykker og en god balanse mellom tid, arbeidskraft og kvalitet.

Combiteq leverer 2 typer analyser. Risikoanalyser med fokus på menneskelige skader (1) og risikoanalyser med fokus på tap relatert til (produksjon) tid, pris, kvalitet, maskiner etc. Det siste elementet er ofte kalt Prosjekt Risikoanalyser (2). 

Følgende tjenester kan leveres:

 1. Risikoanalyser

  - "Som den er" risikoanalyser - bekrefter dagens situasjon mot standarder og mulige scenarioer med fokus på skader

  - Design risikoanalyser - verifiserer design mot flere standarder og direktiver og mulige scenarioer med fokus på skader 

  - Final risikovurdering - etter fullført en siste sjekk på virkelige bygget situasjon ('as built')

  - Rapporter og evalueringer.

 2. Prosjekt Risikoanalyser

  - Prosjekt risikoanalyser - kontrollerer store skritt i prosjekter (produksjon, fabrikasjon, bygging, drift osv.) mot mulige scenarioer med stor innflytelse på (levering / konstruksjon / produksjon) tid, pris, kvalitet

  - Rapporter og evalueringer.

Welcome to Combiteq AS Norway - Project Services and Technical Consultancy - Products & Services within Project Management , Project Engineering , Project Execution and Test & Measurement

Welcome to Combiteq AS Norway - Project Services and Technical Consultancy - Products & Services within Project Management , Project Engineering , Project Execution and Test & Measurement

Welcome to Combiteq AS Norway - Project Services and Technical Consultancy - Products & Services within Project Management , Project Engineering , Project Execution and Test & Measurement

Welkom bij Combiteq AS Norway - Project Services and Technical Consultancy - Products & Services binnen Project Management , Project Engineering , Project Execution and Test & Measurement

Willkommen bei Combiteq AS Norway - Professional Technical Consultancy - Wir bieten projekt produkte und dienstleistung - Projekt Management , Projekt Engineering , Projekt Ausführung und Test & Messung.

Velkommen til Combiteq AS Norway - Project Services and Technical Consultancy - Produkter & Tjenester i Prosjektledelse / Management , Prosjekt Engineering , Prosjekt Gjennomføring og Test & Måling.

Velkommen til Combiteq AS Norway - Project Services and Technical Consultancy - Produkter & Tjenester i Prosjektledelse / Management , Prosjekt Engineering , Prosjekt Gjennomføring og Test & Måling.

Velkommen til Combiteq AS Norway - Project Services and Technical Consultancy - Produkter & Tjenester i Prosjektledelse / Management , Prosjekt Engineering , Prosjekt Gjennomføring og Test & Måling.