Skriv ut mail Tilbakemelding Hjem Login

- Omfattende oversikt produkter og tjenester:

PDFKlik her

 

 

 

Prosjektgjennomføring

Combiteq har bygd opp en praktisk og teoretisk arbeidsmetode for prosjekt gjennomføring. Her er veiledning og tett oppfølging av produksjon, og utførsel på stedet eller på området til (sub-) entreprenører avgjørende. Dette sikrer at alle funksjonelle og tekniske spesifikasjoner til kunde og annen verdifull informasjon er kjent til entreprenører. Entreprenører kan raskt reagere på informasjonen, og sikrer en mer effektiv gjennomføring av prosjektet, mens kvalitet, fremskritt og budsjett vil bli overvåket. 

Combiteq leverer følgende tjenester, fordelt per område:

 1. Anskaffelse 
  Entreprenør (kvalitet) inspeksjoner, Request for proposal (RFP), kontrakter, bud evalueringer, expeditering

 2. Produksjon (On & Off site)
  Oppfølging av On & Off-site prosjektbestillinger, kontroll og Inspeksjoner under produksjon av leveransen.

 3. Oppføring / Montasje (On & Off site)
  Oppsyn og kontroll under oppføring og montasje (byggeledelse), Utførselsplan, Risikoanalyser byggingsfase, Lede full ferdigstillelse (bekrefte riktig montering og installasjon ( construction completion. Inkludert MechCC). Oppfølging av Factory Acceptance Tester (FAT) hos under leverandører. Skrive construction completion checklister og FAT prosedyrer / plan.

 4. Idriftsettelse (commissioning)
  Idriftsettelsesplan (Verifikasjon av kundens spesifikasjoner), Risikoanalyser til idriftsettelsesfase[2]).

 5. Final Aksept (Final Acceptance - FINAC)
  Lede Final Aksepttester, Skrive FINAC test prosedyrer og rapporter.

 6. Ettervern
  Oppfølging av feilliste og korrekt gjennomføring av avtalt løsning til å løse defekten/feilen.

 7. Kvalitetsinspeksjoner
  Skreddersydde kvalitetsinspeksjonsplan for kritiske elementer (som følger ut av tidligere analyser).

Listen er langt fra fullført, andre oppgaver som ikke er nevnt, kan diskuteres. Last ned vår omfattende oversikt for mer utfyllende informasjon av prosjekttjenester levert av Combiteq.

Welcome to Combiteq AS Norway - Project Services and Technical Consultancy - Products & Services within Project Management , Project Engineering , Project Execution and Test & Measurement

Welcome to Combiteq AS Norway - Project Services and Technical Consultancy - Products & Services within Project Management , Project Engineering , Project Execution and Test & Measurement

Welcome to Combiteq AS Norway - Project Services and Technical Consultancy - Products & Services within Project Management , Project Engineering , Project Execution and Test & Measurement

Welkom bij Combiteq AS Norway - Project Services and Technical Consultancy - Products & Services binnen Project Management , Project Engineering , Project Execution and Test & Measurement

Willkommen bei Combiteq AS Norway - Professional Technical Consultancy - Wir bieten projekt produkte und dienstleistung - Projekt Management , Projekt Engineering , Projekt Ausführung und Test & Messung.

Velkommen til Combiteq AS Norway - Project Services and Technical Consultancy - Produkter & Tjenester i Prosjektledelse / Management , Prosjekt Enginering , Prosjekt Gjennomføring og Test & Måling.

Velkommen til Combiteq AS Norway - Project Services and Technical Consultancy - Produkter & Tjenester i Prosjektledelse / Management , Prosjekt Enginering , Prosjekt Gjennomføring og Test & Måling.

Velkommen til Combiteq AS Norway - Project Services and Technical Consultancy - Produkter & Tjenester i Prosjektledelse / Management , Prosjekt Enginering , Prosjekt Gjennomføring og Test & Måling.