- Produkter og tjenester :

PDFKlikk her

 

 

Prosjekt- og Kontraktledelse

Effektiv prosjekt- og kontraktledelse gir klarhet i omfang, spesifikasjoner, krav, betingelser og reduserer faren for leveringsfordringer og merarbeid. Det gir en bedre balanse mellom reelle totale kostnader, risiko, kvalitet og brukt tid.

Combiteq har lang erfaring med prosjekt- og kontraktstyring. Det omfatter alt fra små skala R&D prosjekter til større tverrfaglig prosjekter i internasjonal miljø med forskjellige prosjektstyringsmetoder (bl.a. PRINCE2).

Ta gjerne kontakt, hvis du ønsker hjelp med enkelt oppgaver eller ønsker for eksempel å leie inn en kvalifisert prosjektleder.

Prosjekt- og Kontraktledelse tjenester:

Project anlyses and risk analysis. Reduce risk on production losses and injuries. Project analysis for your projects to reduce risk on major costs and run projects with limited manpower.

Welcome to Combiteq AS Norway - Project Services and Technical Consultancy - Products & Services within Project Management , Project Engineering , Project Execution, commissioning and Test & Measurement

Welcome to Combiteq AS Norway - Project Services and Technical Consultancy - Products & Services within Project Management , Project Engineering , Project Execution, commissioning and Test & Measurement

Welcome to Combiteq AS Norway - Project Services and Technical Consultancy - Products & Services within Project Management , Project Engineering , Project Execution, commissioning and Test & Measurement

Welkom bij Combiteq AS Norway - Project Services and Technical Consultancy - Products & Services binnen Project Management , Project Engineering , Project Execution, commissioning and Test & Measurement

Willkommen bei Combiteq AS Norway - Projectdienstleistung und Technische beratung - Wir bieten projekt produkte und dienstleistung im - Projektmanagement , Projektentwickelung, Projektausführung, Inbetriebnahme und Test & Messung.

Velkommen til Combiteq AS Norway - Projecttjenester og Teknisk Rådgivning - Produkter & Tjenester i Prosjektledelse / Management , Prosjektengineering , Prosjektgjennomføring, idriftsettelse og Test & Måling.

Velkommen til Combiteq AS Norway - Projecttjenester og Teknisk Rådgivning - Produkter & Tjenester i Prosjektledelse / Management , Prosjektengineering , Prosjektgjennomføring, idriftsettelse og Test & Måling.

Velkommen til Combiteq AS Norway - Projecttjenester og Teknisk Rådgivning - Produkter & Tjenester i Prosjektledelse / Management , Prosjektengineering , Prosjektgjennomføring, idriftsettelse og Test & Måling.