- Produkter og tjenester :

PDFKlikk her

 

 

Risikoanalyser

Risikoanalyser hjelper til å identifisere høyrisikoelementer i et prosjekt. For eksempel, elementer med store konsekvenser i gjennomføringsfase eller et enkelt element med høy risiko for produksjonsstopp i produksjonsfase.

Analysene øker bevisstheten om hva man skal fokusere på i et prosjekt, og hvem som er involvert i det. Informasjonen kan brukes i en tilpasset inspeksjonsplan og bidrar til et prosjekt med null ulykker og en god balanse mellom tid, bemanning og kvalitet.

Typiske analyser som leveres:

 1. Risikoanalyser

  - 'As is' - Risikooversikt eksisterende situasjon.

  - Design - Risikooversikt ny design.

  - 'As Built' - Risikooversikt virkelig bygget ('as built').

  - Rapporter og evalueringer.

 2. Prosjektrisikoanalyser

  - Prosjektrisikoanalyser - kontrollerer større skritt i prosjekter (produksjon, bygging, idriftsettelse, drift osv.) mot mulige scenarioer med stor innflytelse på tid, kost og kvalitet.

  - Andre rapporter og evalueringer.

Project anlyses and risk analysis. Reduce risk on production losses and injuries. Project analysis for your projects to reduce risk on major costs and run projects with limited manpower.

Welcome to Combiteq AS Norway - Project Services and Technical Consultancy - Products & Services within Project Management , Project Engineering , Project Execution, commissioning and Test & Measurement

Welcome to Combiteq AS Norway - Project Services and Technical Consultancy - Products & Services within Project Management , Project Engineering , Project Execution, commissioning and Test & Measurement

Welcome to Combiteq AS Norway - Project Services and Technical Consultancy - Products & Services within Project Management , Project Engineering , Project Execution, commissioning and Test & Measurement

Welkom bij Combiteq AS Norway - Project Services and Technical Consultancy - Products & Services binnen Project Management , Project Engineering , Project Execution, commissioning and Test & Measurement

Willkommen bei Combiteq AS Norway - Projectdienstleistung und Technische beratung - Wir bieten projekt produkte und dienstleistung im - Projektmanagement , Projektentwickelung, Projektausführung, Inbetriebnahme und Test & Messung.

Velkommen til Combiteq AS Norway - Projecttjenester og Teknisk Rådgivning - Produkter & Tjenester i Prosjektledelse / Management , Prosjektengineering , Prosjektgjennomføring, idriftsettelse og Test & Måling.

Velkommen til Combiteq AS Norway - Projecttjenester og Teknisk Rådgivning - Produkter & Tjenester i Prosjektledelse / Management , Prosjektengineering , Prosjektgjennomføring, idriftsettelse og Test & Måling.

Velkommen til Combiteq AS Norway - Projecttjenester og Teknisk Rådgivning - Produkter & Tjenester i Prosjektledelse / Management , Prosjektengineering , Prosjektgjennomføring, idriftsettelse og Test & Måling.