Nyheter

Juni 2021

Nexans Norway AS og Combiteq AS designet og bygget en " Novel Sensor Technology for Identifying Bending Stiffness on Subsea Power Cables’ and Umbilicals’ by use of Curvature Measurement.". Som en av forfattere av en forskningsartikkel, som omhandler en ny sensor basert på Fibre Bragg Grating teknologi, er vi stolte at det International Society of Offshore and Polar Engineers har valgt artikkelen for å bli presentert på ISOPE 2021 konferansen, Rhodes, Online/Virtual Conference, June 20-25, 2021.

Les her:Klikk

Arkiv

 

 

 

' Getting long-term results '

Velkommen til Combiteq AS

Combiteq er en internasjonal orientert bedrift i Norge og leverer :

Prosjekttjenester og Teknisk Rådgivning.

Typiske bransjer vi leverer tjenester til :

 

 

 

 

 

 

 

 

Project anlyses and risk analysis. Reduce risk on production losses and injuries. Project analysis for your projects to reduce risk on major costs and run projects with limited manpower.

Welcome to Combiteq AS Norway - Project Services and Technical Consultancy - Products & Services within Project Management , Project Engineering , Project Execution, commissioning and Test & Measurement

Welcome to Combiteq AS Norway - Project Services and Technical Consultancy - Products & Services within Project Management , Project Engineering , Project Execution, commissioning and Test & Measurement

Welcome to Combiteq AS Norway - Project Services and Technical Consultancy - Products & Services within Project Management , Project Engineering , Project Execution, commissioning and Test & Measurement

Welkom bij Combiteq AS Norway - Project Services and Technical Consultancy - Products & Services binnen Project Management , Project Engineering , Project Execution, commissioning and Test & Measurement

Willkommen bei Combiteq AS Norway - Projectdienstleistung und Technische beratung - Wir bieten projekt produkte und dienstleistung im - Projektmanagement , Projektentwickelung, Projektausführung, Inbetriebnahme und Test & Messung.

Velkommen til Combiteq AS Norway - Projecttjenester og Teknisk Rådgivning - Produkter & Tjenester i Prosjektledelse / Management , Prosjektengineering , Prosjektgjennomføring, idriftsettelse og Test & Måling.

Velkommen til Combiteq AS Norway - Projecttjenester og Teknisk Rådgivning - Produkter & Tjenester i Prosjektledelse / Management , Prosjektengineering , Prosjektgjennomføring, idriftsettelse og Test & Måling.

Velkommen til Combiteq AS Norway - Projecttjenester og Teknisk Rådgivning - Produkter & Tjenester i Prosjektledelse / Management , Prosjektengineering , Prosjektgjennomføring, idriftsettelse og Test & Måling.